25 maart 2020

Emoties.. er zijn er zo vreselijk veel van in deze roerige periode. Onze eigen emoties & zorgen, maar ook die van onze leden. Vele gasten tonen hun steun, medeleven en support. Iedere blijk van medeleven maakt ons dankbaar en laat ons beseffen dat dit hetgeen is wat Studio Perfect ‘onze’ club maakt.  Saamhorigheid en een goede sfeer zijn voor ons van groot belang en hoe fijn is het dan dat je dit, ook in deze vreemde tijden, mag ervaren? Dit doet ons erg goed. Daarom, van ons aan jou, een hele grote: DANK!

Naast alle reacties van medeleven, ervaren wij ook dagelijks de nadelen van deze situatie voor onze organisatie. Leden die besluiten hun lidmaatschap te beëindigen, met helaas soms ook (zeer) onredelijke reacties hierbij komend. Oordelen zullen wij hier niet over, maar het behoeft geen toelichting hoe dit voor ons voelt. Het liefst waren wij ook gewoon open gebleven, hadden we je vandaag weer een lekkere BodyPump les gegeven en aansluitend een kop koffie gedronken.  Maar dat is niet de situatie op dit moment. De situatie is dat de overheid heeft besloten dat we, in ieder geval tot 6 april, gesloten moeten blijven. Een sluiting in ons aller belang. Een sluiting die moet voorkomen dat de IC’s in Nederland overbelast raken en we in eenzelfde situatie terecht komen als in Italië gaande is. Een sluiting die wellicht indirect kan voorkomen dat jij met een vreselijk verlies te maken gaat krijgen. Een sluiting waar wij als Studio Perfect alle begrip voor hebben, ook al brengt diezelfde sluiting ons in een situatie van overmacht en heeft deze de nodige gevolgen voor onze organisatie. Een sluiting waar wij niet zomaar voor hebben gekozen, maar wat een kwestie van nationaal belang is. Begrip is er van onze kant, ditzelfde begrip vragen wij van jouw kant. Niet alleen voor de sluiting, maar ook voor de gevolgen die deze sluiting heeft voor onze organisatie. Want dat het gevolgen heeft, dat is een ding dat zeker is.

 

In tegenstelling tot de grote budget ketens als Basic Fit, Fit4Free en BigGym hebben wij geen groot kapitaal en daardoor geen flinke financiële buffer. Dit soort ketens werken met massa. Veel, heel veel leden die voor een relatief laag bedrag sporten, waarbij ze vrijwel geen personele kosten hebben en door de schaalgrootte flinke  kortingen hebben bij leveranciers en verhuurders (als ze al niet zelf pandeigenaar zijn). Studio Perfect daarentegen is een lokale ondernemer, een eenpitter die geen massa kent. Die staat voor fitheid en gezondheid. Voor gediplomeerde instructeurs en voor persoonlijk contact. Dat is waar Studio Perfect al 28 jaar voor staat en misschien ook wel waarom je lid bent van Studio Perfect, in plaats van lid te zijn van een budget club.

De laatste ontwikkeling in onze branche is dat de grote budget clubs voorstellen de contributie tot nader orde op te schorten. Dit is een ontwikkeling waar we met Studio Perfect voor onze leden graag in mee zouden gaan. Maar wat zouden de gevolgen zijn als we dit doen? De kosten lopen door. Kosten voor huisvesting, personeelskosten en bijvoorbeeld ook de kosten van licenties van onze lesprogramma’s. Dezelfde lesprogramma’s waar we onze leden ook na deze periode weer aan willen laten deelnemen, met onze eigen, enthousiaste instructeurs op het podium. Kosten die we dus niet zomaar kunnen schrappen, omdat we je ook na deze periode weer willen laten sporten zoals jij bij Studio Perfect gewend bent.

Vanzelfsprekend zullen wij gebruik gaan maken van de regelingen vanuit de overheid. Maar, op dit moment zijn de regelingen nog niet concreet en niet toegankelijk. Hierdoor weten wij dus simpelweg (nog) niet waar we al dan niet gebruik van kunnen gaan maken. Op het moment van schrijven kan er namelijk nog geen gebruik worden gemaakt van de regelingen, dit in tegenstelling tot wat “in de wandelgangen” gezegd wordt. Niet alleen door Studio Perfect niet, maar door geen enkel bedrijf in Nederland. En al zouden de regelingen op korte termijn beschikbaar komen en al zouden wij hiervoor in aanmerking komen, dan nog zal er slechts een marginaal deel van de kosten vergoed worden.

Hoe graag wij ook zouden willen om onze leden direct een compensatieregeling aan te bieden of net zoals de budget ketens contributies op te schorten, dit is voor ons niet de realiteit. De realiteit is dat wij genoodzaakt zijn de maandelijkse contributie te blijven incasseren om te kunnen blijven bestaan. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om onze gasten tevreden te houden en te compenseren waar mogelijk, bijvoorbeeld door het aanbieden van online lesmateriaal. Ook de mogelijkheden voor een financiële compensatie bekijken wij. Echter, de lengte van de verplichte sluiting zal hierin (mede) bepalend zijn. Tevens zijn er volop ontwikkelingen gaande zowel landelijk als branche gerelateerd, waar wij ons wellicht aan kunnen conformeren. Wegens alle onzekerheid hieromtrent weerhouden wij ons op dit moment dan ook van het noemen van regelingen, tegemoetkomingen of andere soorten van compensatie. Wel geldt voor tijdelijke lidmaatschappen welke in de komende periode zouden aflopen (denk aan winterfit, social deal, actie tot 1 juni, seizoen lidmaatschappen, etc.) dat deze met dezelfde periode worden verlengd als de sluiting geduurd heeft.

Voor nu zijn er slechts enkele dingen die wij kunnen doen: zorgen dat wij onze leden zo goed mogelijk blijven bedienen en hopen dat onze leden ons zullen blijven steunen om te kunnen blijven bestaan. Dat ons team aan het werk kan blijven, werk dat ze met veel passe en plezier uitvoeren. Natuurlijk beseffen wij dat wij niet de enigen zijn die getroffen worden door deze crisis. Horeca, kappers, detailhandel en zoveel meer voorbeelden van zelfstandige, lokale ondernemers waarvan het inkomen wegvalt. Laten we elkaar helpen door deze zware, onzekere en emotionele tijden heen te komen. Laten we begrip hebben en compassie tonen. En laten we alsjeblieft samen hopen, dat deze periode snel afgesloten kan worden. Niet alleen zodat je weer lekker kan gaan sporten, maar vooral in het kader van gezondheid. Want wat stelt sporten nog voor als je een dierbare de strijd tegen Corona ziet verliezen? Laten we alles in perspectief blijven plaatsen en laten we alsjeblieft aardig blijven voor elkaar.  Hou je aan de gestelde maatregelen en heb begrip, dat is het enige wat ons uit deze situatie gaat halen.

Arthur Rijker & Patricia Fontana namens team Studio Perfect