7 november 2019

Overgewicht, een maatschappelijk probleem

Helaas moeten we constateren dat de ‘vervetting’ van de Nederlands bevolking in een rap tempo toeneemt. Een aantal cijfers en feiten: In 2018 had maar liefst ruim 50% van de Nederlandse bevolking, ouder dan 18 jaar, overgewicht. Uit dezelfde cijfers kwam naar voren dat hoe ouder men, hoe hoger het percentage met overgewicht. Bij mannen tussen 35 en 49 jaar heeft 56,6% overgewicht, bij 65-plussers is dit 62,4%. Voor vrouwen geldt ook dat de leeftijd meespeelt en dat bij het toenemen van de leeftijd overgewicht toeneemt. Ook is er een duidelijk verschil te constateren wanneer er gekeken wordt naar opleidingsniveau. Maar liefst 60%!! van de laagopgeleide vrouwen in de leeftijd 25-45 jaar heeft overgewicht, bij hoogopgeleide vrouwen ligt het percentage met overgewicht op 28%. Ondanks dat hoogopgeleide vrouwen ten opzichte van laagopgeleide vrouwen bijna de helft minder overgewicht hebben, heeft toch nog bijna één derde overgewicht. Op dit moment heeft ongeveer 25% van de kinderen tot 17 jaar overgewicht! De verwachting is dat binnen nu en 10 jaar het percentage kinderen met overgewicht boven de 50% gaat uitkomen…. Hoe triest is dit vooruitzicht!?

Hoeveel persoonlijk leed zal er de komende generatie en generaties ontstaan? De gevolgen van overgewicht zijn immers niet te onderkennen. Overgewicht en obesitas verhogen het risico op hart- en vaatziekten, maar ook op spier- en skeletaandoeningen en bepaalde vormen van kanker. Diabetes en ademhalingsproblemen komen daarnaast veel voor bij mensen met obesitas. Het risico op deze ziektes en aandoeningen wordt groter met de toename van het overgewicht.
Maar wat te denken van de druk op de maatschappij? Wat gebeurt er met de premie van de ziektekosten verzekering? Mensen met overgewicht maken nu eenmaal vaker gebruik van het systeem, wat zorgt dat de zorgkosten flink zullen gaan stijgen. Maar niet alleen fysiek- en financieel zullen de gevolgen merkbaar zijn. Wat te denken van de sociale en geestelijke problemen die gepaard gaan met overgewicht. Vereenzaming, niet meer de deur uit kunnen omdat iemand dermate zwaar is dat mobiliteit afneemt. Depressiviteit door overgewicht? Werkgevers kunnen een steentje bijdragen dit doembeeld te keren. Naast de wettelijke plicht die de werkgever heeft, een werkgever is immers meerdere jaren verantwoordelijk wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat, bestaat er ook zoiets als een morele plicht. Je gunt jouw medemens toch een gezond en gelukkig leven? Natuurlijk bestaat gezondheid en geluk uit vele factoren, maar iedere stap is er één.
Wij hopen met onze bedrijfsfilosofie onze gasten blijvend te steunen naar een gezondere levensstijl, waardoor er fysiek en mentaal een grotere kans is op geluk. Als je immers nu en in de toekomst kunt blijven doen waar je gelukkig van wordt, is dat de investering waard.

 

Arthur Portet

Arthur Rijker | Directie