30 september 2020

Update 30 september 2020

Vandaag hebben wij bericht ontvangen van de veiligheidsregio en hebben helaas minder goed nieuws voor onze gasten. Waar tijdens de intelligente lockdown een onderscheid werd gemaakt tussen commerciële en para commerciële horeca binnen sportclubs, is dat onderscheid er nu niet. Daar was tot nu onduidelijkheid over en die onduidelijkheid zat vooral in de noodverordeningen van de diverse veiligheidsregio’s. Inmiddels is daarover uitsluitsel. Dit is te lezen in art. 2.3a van de noodverordening Regio IJsselland:

Artikel 2.3a Verbod openstelling eet- en drinkgelegenheid bij sport- en fitnessgelegenheden Het is verboden bij of in sport- en fitnessgelegenheden een eet- en drinkgelegenheid of een daarbij behorend buitenterras geopend te houden voor publiek.

De toelichting daarop luidt:

Artikel 2.3a Verbod openstelling eet- en drinkgelegenheid bij sport- en fitnessgelegenheden Op grond van dit artikel moeten kantines en daarbij behorende terrassen bij sport- en fitnessgelegenheden gesloten blijven. Dit gaat om alle eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties en sportinrichtingen, dus ook die bij zwembaden, sporthallen en sportvelden.

Helaas betekent dit voor ons dat de horeca moet worden gesloten. Dit betekent dat wij geen koffie, thee en sportdrank mogen schenken en dat er geen nazit mogelijk is. De looproute, kleedruimte en toiletten zijn voor de normale doeleinden beschikbaar.

Wij weten dat er veiligheidsregio’s in den lande zijn die een anders geformuleerde noodverordening hebben of waarvan clubs toestemming krijgen open te zijn binnen de normale horeca condities. Helaas levert navraag bij onze veiligheidsregio en Het Sportbedrijf Deventer op dat geen uitzondering wordt gemaakt. Ook de commerciële horeca-instelling van de Scheg is gesloten.

Onze branche vereniging heeft ons laten weten bezig te zijn met een lobby bij de voorzitter van alle veiligheidsregio’s om de horeca in fitness centra weer te mogen openen bij een versoepeling van de huidige intelligente lockdown.

Wij hopen jullie snel te kunnen melden dat onze horeca weer open mag. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat deze situatie voor de komende drie weken geldt. Wij vinden het heel spijtig en hopen dat het virus snel weer onder controle is.

Positief nieuws

Natuurlijk heeft een gezellige nazit met een kopje koffie een grote sociale waarde, maar laten we heel blij zijn dat we gelukkig geopend mogen blijven waardoor onze gasten kunnen blijven sporten om zo te werken aan een gezonder lichaam en geest