1 mei 2020

Compensatie

Het is voor iedereen, gasten en team, zeer vervelend dat Studio Perfect op dit moment verplicht gesloten is. Met de sluiting dienen wij allemaal het zelfde doel: het coronavirus onder controle krijgen en zo mensen levens redden. Dat de sluiting een flinke impact heeft is bekend. De overheid heeft een compensatieregeling voor bedrijven, maar deze is bij lange na niet voldoende om alle kosten te dekken. Daarom zijn wij zo blij met de hulp van onze gasten. Gasten die ons helpen te blijven bestaan, zodat ze na deze crisis weer terecht kunnen in en bij Studio Perfect. Zonder jullie begrip, inlevingsvermogen en hulp zou dit nooit lukken. Natuurlijk willen wij onze gasten bedanken voor de hulp in de vorm van een compensatie. Zoals aangegeven laat Studio Perfect de hoogte van de compensatie afhangen van de lengte van de verplichte sluiting. Wel kunnen wij aangeven dat de wijze van compensatie een aantal keuze mogelijkheden zal bieden. Zodra Studio Perfect weer kan openen kan iedere gast een keuze maken uit de mogelijkheden en aangeven welke vorm van compensatie gewenst is.